EXCURSIEVERSLAG EXCURSIE NUMMER #2.019-02-23/1 Mina Hermosa

Met goede moed en vol van inborst togen we voltallig vanuit de bar van Doña Maribel in Vegarrionda alwaar de lokale Don Jose ons voorzag van de laatste richtingsaanduidingen en eenige ter ganzer harte genomen raadgevingen in het door de vereniging Fontebona beschikbaar gestelde motorvoertuig naar Las Felgerosas alwaar naar genoemd automobiel geparkeerd hebbende al ras de beklimming voortgezet met benenwagen door veld, beemd en eikenbos langs de eerste Escalada-kopjes en over de door de oplettende Don Ricardo opgemerkte azuriethoudende carbonaatgesteentebrokken die hier en daar het wegdek vormden van het eeuwenoude door boer en mijnwerker gebruikte baan die zich helaas al spoedig verloor in de alsmaar oprukkende eikenbossen die al spoedig het hoofd in de schoot legden en zich gewonnen gaven aan de verwachte bergweide waar zich links een castrokandidaat ophield tussen kalksteen en braamstruik en zich rechts boven een bevallige berghut de gezocht mijningang van de "Mina Hermosa" openbaarde waarvan de toegang helaas nog niet inzichtelijk werd zodat we al stijgende en al spoorzoekend daarbij goed geholpen door het reukvermogen van Rosita Cucanita, de expeditiehond in kwestie, die zich uiteindelijk als eerst mocht verheugen in de aankomst bij de reeds genoemde mijningang die zich in een steile wand bevond zonder enig zichtbaar pad of andere mijnwerkactiviteiten anders dan de reeds vermelde mijningang die overigens recent ingestort was zodat verdere onderzoeksneigingen grondig de grond ingeslagen werden en waar naast het volledig ontbreken van elk spoor van steenkoolgruis maar het wel aanwezig zijn het reeds vermelde azuriet ook het door Don Ricardo ter plekke aangetroffen onverwachte jong malachiet mineraal gesteente de veronderstelling van de reeds genoemde Don Jose danig deed wankelen zodat we na het nuttigen van eenige stuks fruit de terugtocht omlaag aanvaarden en na eenige omzwervingen precies op tijd aankwamen in de bar van Doña Maribel alwaar eenige alcoholische versnaperingen op zijn plaats leken en alle expeditieleden hun interesse etaleerden om ook bij volgende expedities weer van de partij te zijn en enige bereikbaarheidsgegevens uitgewisseld werden.

De expeditie arriveert bij de ingang van de mijnDe expeditie arriveert bij de ingang van de mijn

Ingestorte ingang van de mijn Mina HermosaIngestorte ingang van de mijn Mina Hermosa

Thomas van Putten

reacties

Aart: Mooi bijna oud Hollandsche stijl.
Al moe van lezen van artikel.
Maar respect voor de deelnemers.
26-02-2019, 07:32

reaction

name

As an anti-spam measure we ask you to enter the name of our finca in this box.
Please check your spelling. It is not Fuentebona and not Fontabona but:


To subscribe / unsubscribe to blog articles? Send an e-mail to website@fontebona.es
Questions about our privacy policy? Look at http://fontebona.es/en/privacy.php
If you haven't got a clue what this article is about: https://translate.google.com/