Vriend van Fontebona

../img/amigo/amigos004.jpg
../img/amigo/amigos01.jpg
../img/amigo/amigos02.jpg
../img/amigo/amigos03.jpg

Je vindt Fontebona een mooi initiatief? Dank je wel. Dan vind je het misschien leuk amigo of amiga van Fontebona te worden.

Voor tien euro per jaar krijg je iedere zes maand een nieuwsbrief met hoe het ons de afgelopen tijd op Fontebona is vergaan. Je mag natuurlijk ook meer bijdragen.

Hoe dan? Het bankrekeningnummer van Fontebona is IBAN ES88 1491 0001 2820 9731 7628 met BIC TRIOESMMXXX. Gebruik het woord "donacion" en het jaar als kenmerk. Als je al een vriendennummer van ons hebt gekregen, zet dat er dan ook graag bij. Voorbeeld "donacion 2023 amigo no. 001".

Geef je gegevens op via het contactformulier en wij mailen je na ontvangst van de donatie een bevestiging terug dat je vriend bent geworden.

De helft van het donatiegeld gebruiken we om bezoekers van Fontebona die volledig met het openbaar vervoer komen een korting van 50% op hun verblijfskosten bij ons te geven. Dus een volwassene met haar 16-jarige zoon betaalt niet 17,50€ maar 8,75€ per etmaal. Dit houden we vol "zolang de voorraad strekt". Is er in jaar X geen gebruik van gemaakt, dan laten we de leden stemmen over een nieuw goed doel voor dat jaar.